Innkalling til generalforsamling

Det avholdes generalforsamling i Berner Gruppen AS torsdag 22. mars 2018

Generalforsamling i Berner Gruppen AS avholdes torsdag 22. mars 2018 klokken 10.00 i Inkognitogaten 24 c i Oslo.

Aksjonærer som ønsker å delta på generalforsamlingen anmodes om å melde seg på ved å benytte tilsendte møteseddel innen 21. mars 2018 kl 14.00. Aksjonærer som ønsker å møte og stemme på generalforsamling ved fullmektig må bruke tilsendt fullmakt. Påmelding kan foretas elektronisk (se nedenfor), via VPS Investortjenester eller ved innsendelse av møteseddelen til DNB Bank ASA, Verdipapirservice (genf@dnb.no).

Klikk her for elektronisk påmelding

Til behandling foreligger:

 1. Fortegnelse over møtende aksjeeiere.
   
 2. Valg av møteleder, protokollfører osv.
   
 3. Godkjennelse av innkallingen
   
 4. Godkjennelse av årsregnskap og styrets årsberetning for 2017 samt godkjenning av aksjeutbytte med kr 15,- pr aksje.
   
 5. Fastsettelse av revisors honorar
   
 6. Godkjenning av styrets forslag til endring av vedtektenes § 2 (VPS-registrering).
   
 7. Valg til styret. Fastsettelse av godtgjørelse.

 

Saksdokumenter er sendt til alle aksjonærer.

 

Oslo, 26. februar 2018

Anne Lise Meyer
Styrets leder