Innkalling til generalforsamling

Det avholdes generalforsamling i Berner Gruppen AS fredag 19. mai 2017

Generalforsamling i Berner Gruppen AS avholdes fredag 19. mai 2017 klokken 10.00 i Inkognitogaten 24 c i Oslo.

Aksjonærer som ønsker å delta på generalforsamlingen anmodes om å melde seg på ved å benytte tilsendte møteseddel innen 18. mai 2017 kl 14.00. Aksjonærer som ønsker å møte og stemme på generalforsamling ved fullmektig må bruke tilsendt fullmakt. Påmelding kan foretas elektronisk (se nedenfor), via VPS Investortjenester eller ved innsendelse av møteseddelen til DNB Bank ASA, Verdipapirservice (genf@dnb.no).

Klikk her for elektronisk påmelding

Til behandling foreligger:

 1. Fortegnelse over møtende aksjeeiere.
   
 2. Valg av møteleder, protokollfører osv.
   
 3. Godkjennelse av innkallingen
   
 4. Godkjennelse av årsregnskap og styrets årsberetning for 2016 samt godkjennelse av aksjeutbytte med kr 15,- pr aksje.
   
 5. Fastsettelse av revisors honorar
   
 6. Godkjennelse av styrets forslag om at generalforsamlingen tildeler styret fullmakt til å erverve egne aksjer.
   
 7. Godkjennelse av styrets forslag til endring av vedtektenes § 2
   
 8. Godkjennelse av styrets forslag til endring av vedtektenes §§ 4, 5 og 6
   
 9. Godkjennelse av styrets forslag til endring av vedtektenes § 3
   
 10. Valg til styret. Fastsettelse av godtgjørelse.

 

Saksdokumenter er sendt til alle aksjonærer.

 

Oslo, 8. mai 2017

Anne Lise Meyer
Styrets leder