Største eiere

Berner Gruppen har 1.162.989 aksjer, fordelt på 727.757 ordinære aksjer og 435.232 preferanseaksjer.

Alle aksjene har lik stemmerett, dog kan ingen utøve stemmerett på egne eller andres vegne for mer enn 10 % av representerte aksjer på generalforsamlingen.

 

De største eierne i Berner Gruppen pr 31. desember 2019 var:

 

 

Aksjer

Eierandel

Hamang AS

263 665

22,7 %

Lychegården AS

257 757

22,2 %

Fram Realinvest AS

200 000

17,2 %

Fram Management AS

186 054

16,0 %

Taconic AS

97 362

8,4 %

Tyin A/S

40 858

3,5 %

Fjellbakke AS

30 000

2,6 %

Norus AS

24 257

2,1 %

Oak Management AS

17 049

1,5 %

Horn Bull AS

15 000

1,3 %

Sum

1 132 002

97,3 %

Øvrige

30 987

2,7 %

Totalt antall aksjer

1 162 989

100,0 %